Myšlenka

ZAIK umožňuje hnát bicykl buď běžným šlapáním nebo netradičním veslováním. Oba typy pohonu jsou neustále připraveny na kole, stačí pouze přestavit hnací ústrojí několika jednoduchými úkony pomocí 5mm inbusového klíče. Celý proces trvá asi 2 minuty.

Výhody

Zatímco šlapání je jeden z nejefektivnějších způsobů pro pohon bicyklu, veslování je pro změnu prospěšné k posílení celého těla. S oběma pohony oceníš obvyklé přednosti lehokola – nadstandartní komfort jízdy a širokoúhlý výhled.

Princip

Oproti šlapání, kde jednoduše točíš pedály pouze pomocí nohou, při veslování zapojíš kromě noh i pohyb paží. Takže pro přeměnu ze šlapacího na veslovací ZAIK je potřeba aktivovat ruční pohon a přestavit nožní pohonné ústrojí.

a) ruční pohon

Pro aktivaci ručního pohonu je potřeba pouze uvolnit zamknutá řídítka ovladačem po levé ruce. Stačí stisknout černé tlačítko a řídítka se ihned uvolní pro předo-zadní pohyb. Tahem za řídítka směrem k sobě bicykl poháníš, zpětná fáze je relaxační. Ruční pohon je plně nezávislý na pohonu nožním, takže je možné ho zapojit při jakékoliv příležitosti – jako součást veslovacího pohonu, jako doplněk ke šlapání nebo samostatně. Proto je k dispozici celkem 5 různých způsobů pohonu na jediném vozidle – šlapání / veslování pouze nohami/ samostatný ruční pohon / šlapání+ruční pohon / veslování včetně ručního pohonu.

Opětovné zamknutí ručního pohonu je stejně snadné a rychlé. Stiskne se modré tlačítko a lehkým pohybem řídítek vpřed nebo vzad se nalezne nejbližší aretační poloha.

Pokud pochybuješ o stabilitě řízení při aktivovaném ručním pohonu, neměj obavy. Zásadní je držet řídítka uvolněně a způsobu řízení přivyknout postupně.

stisknout modré tlačítko = ruční pohon UZAMKNOUT

 
 

stisknout černé tlačítko = ruční pohon AKTIVOVAT

b) nožní pohon

Pro úpravu ze šlapacího pohonu na veslovací je potřeba provést 3 jednoduché úkony: otočit jednu z klik o 180°, uzamknout otáčení klik kolem jejich osy a uvolnit předo-zadní pohyb kluzáku podél pojezdového profilu.

Názorné představení na této ilustraci:

ŠLAPÁNÍ...

-vyšroubovat osový šroub, povolit šrouby kliky-

...

-vysunout pravou kliku, otočit aretační vložku na ose kliky vnější stranou dovnitř-

-nasunout pravou kliku sousměrně s levou a dotáhnout šrouby, povolit na kluzáku nejprve páky a poté kolečka-

...VESLOVÁNÍ